Female Ancient Greek Names (d494)

d494 Result

1

Adea

2

Admete

3

Adrastea

4

Aëdon

5

Aegeia

6

Aegialeia

7

Aëllo

8

Aërope

9

Aethra

10

Aethylla

11

Aganippe

12

Agathe

13

Agaue

14

Aglaia

15

Aglaope

16

Aglauros

17

Aissa

18

Alexirrhoë

19

Alkestis

20

Alkidike

21

Alkinoë

22

Alkippe

23

Alkithoë

24

Alkmena

25

Alkmene

26

Alkyone

27

Alope

28

Althaea

29

Amalthea

30

Amaranthe

31

Amphissa

32

Amphithoë

33

Amphitrite

34

Amymone

35

Anaxarete

36

Andromakhe

37

Andromeda

38

Anteia

39

Antheia

40

Antigone

41

Antiklea

42

Antikleia

43

Antiope

44

Anyte

45

Apemosyne

46

Aphrodisia

47

Apollonia

48

Apollonië

49

Arakhne

50

Areskousa

51

Arete

52

Arethusa

53

Argeia

54

Aria

55

Ariadne

56

Arisbe

57

Arista

58

Aristagora

59

Ariste

60

Aristippe

61

Aristo

62

Aristoë

63

Aristokleia

64

Aristonike

65

Arkhestrate

66

Arkhippe

67

Arne

68

Arsinoë

69

Artemidora

70

Artemisia

71

Aspasia

72

Asteria

73

Asterope

74

Astraea

75

Astyokhe

76

Atalante

77

Athanais

78

Athenais

79

Atthis

80

Audate

81

Auge

82

Autolyte

83

Autonoë

84

Baukis

85

Berenike

86

Beroë

87

Biadike

88

Briseis

89

Britomartis

90

Damalis

91

Damaris

92

Damatria

93

Damo

94

Damoë

95

Danaë

96

Daphne

97

Deianeira

98

Deidameia

99

Deinomakhe

100

Deipyle

101

Delia

102

Demetria

103

Demo

104

Demonassa

105

Deone

106

Derinoë

107

Dia

108

Dike

109

Diktynna

110

Dione

111

Dionysia

112

Diosanthe

113

Diotima

114

Dirke

115

Dorinda

116

Dorippe

117

Doris

118

Dorkas

119

Dryope

120

Dysimakhes

121

Dysistrate

122

Eidyia

123

Eirana

124

Eirena

125

Eirene

126

Elektra

127

Elektryo

128

Elpinike

129

Elpis

130

Enarete

131

Epikaste

132

Epiktemis

133

Epiktesis

134

Erigone

135

Erinna

136

Eriphyle

137

Erytheia

138

Euadne

139

Euakhme

140

Euandra

141

Euanthe

142

Euarete

143

Eudora

144

Eukleia

145

Eukoline

146

Eunike

147

Eunoë

148

Eupheme

149

Euphemia

150

Euphrosyna

151

Euphrosyne

152

Europa

153

Eurybia

154

Eurydike

155

Eurykleia

156

Eurynome

157

Euryphaessa

158

Eurythoë

159

Eutykhia

160

Eutykhis

161

Galanthis

162

Galatea

163

Geilissa

164

Glaphyra

165

Glauke

166

Glaukia

167

Glaukippe

168

Glykera

169

Halia

170

Harmonia

171

Harpalyke

172

Hedeia

173

Hediste

174

Hedyle

175

Hekabe

176

Helen

177

Helike

178

Helle

179

Hemithea

180

Heniokhe

181

Herakleia

182

Hermiona

183

Hermione

184

Hero

185

Herophile

186

Hesione

187

Hilaeira

188

Hilara

189

Hipparkhia

190

Hippodameia

191

Hippodamia

192

Hippolyte

193

Hipponoë

194

Hippothoë

195

Hygieia

196

Hypatia

197

Hyperippe

198

Hypermnestra

199

Hypsipyle

200

Hyrmine

201

Hyrnetho

202

Ialysa

203

Ianthe

204

Idaea

205

Ilione

206

Ino

207

Io

208

Iokaste

209

Iolanthe

210

Iole

211

Iomene

212

Iphianassa

213

Iphigenia

214

Iphimedeia

215

Iphinoë

216

Irana

217

Isias

218

Ismene

219

Ismenia

220

Iynx

221

Kaenis

222

Kallianeira

223

Kallidike

224

Kallirhoë

225

Kallisto

226

Kallistomakhe

227

Kallistrate

228

Kallitykhe

229

Kallonike

230

Kallypso

231

Kalyke

232

Kanakhe

233

Kassandra

234

Kassiopeia

235

Kerkysera

236

Khairestrate

237

Khalkiope

238

Kharis

239

Khione

240

Khloë

241

Khloris

242

Khryse

243

Khryseis

244

Khrysothemis

245

Khthonia

246

Killa

247

Kirke

248

Kisseis

249

Kleite

250

Kleo

251

Kleonike

252

Kleopatra

253

Kleoptolme

254

Kleothera

255

Klymene

256

Klytemnestra

257

Korinna

258

Koronis

259

Kranaë

260

Kreusa

261

Kritylla

262

Kydippe

263

Kymothoë

264

Kynane

265

Kynthia

266

Kypris

267

Kyrene

268

Kytheris

269

Laena

270

Lais

271

Lalage

272

Lampedo

273

Lampetia

274

Lampito

275

Laodaeia

276

Laodameia

277

Laodike

278

Laonike

279

Laothoë

280

Leaina

281

Leda

282

Leontion

283

Leto

284

Leukippe

285

Ligeia

286

Lykiska

287

Lyktaea

288

Lysianassa

289

Lysippe

290

Lysistrata

291

Maera

292

Maia

293

Makaria

294

Malthake

295

Manua

296

Marpessa

297

Meda

298

Medeia

299

Megamede

300

Megara

301

Meilikhis

302

Melanippe

303

Melanis

304

Melantho

305

Melia

306

Meliboëa

307

Melissa

308

Melite

309

Melitta

310

Menippe

311

Merope

312

Metaneira

313

Metharme

314

Metiadusa

315

Metis

316

Metope

317

Midea

318

Mika

319

Minthe

320

Misme

321

Mnesimakhe

322

Mnesistrates

323

Molione

324

Mousa

325

Myia

326

Myrrhina

327

Myrrhine

328

Myrtis

329

Naukrate

330

Naupiadame

331

Nausikaa

332

Neaera

333

Neis

334

Nephele

335

Nika

336

Nikaea

337

Nikarete

338

Nike

339

Nikippe

340

Niko

341

Nikoë

342

Nikomakhe

343

Nikostrate

344

Niobe

345

Nysa

346

Oinone

347

Olympias

348

Omphale

349

Oreithyia

350

Ornis

351

Orphne

352

Orseis

353

Ortheia

354

Otionia

355

Pamphila

356

Pamphile

357

Pamphilo

358

Panakeia

359

Pandora

360

Paramona

361

Paramone

362

Parthenea

363

Parthenope

364

Pasiphaë

365

Peisinoë

366

Pelopia

367

Penelope

368

Penthesilea

369

Penthesileia

370

Perdix

371

Periboëa

372

Perimede

373

Perse

374

Phaedra

375

Phaethusa

376

Phanostrate

377

Phereboëa

378

Phila

379

Phile

380

Philippa

381

Philippe

382

Philista

383

Philomela

384

Philomena

385

Philomene

386

Philonoë

387

Philotera

388

Philoumena

389

Philoumene

390

Philoxena

391

Philyra

392

Phoebe

393

Phryne

394

Phthia

395

Phyllis

396

Phylonome

397

Pieris

398

Pitthea

399

Pleione

400

Polyboëa

401

Polydamna

402

Polydora

403

Polykaste

404

Polymede

405

Polymela

406

Polymele

407

Polypheme

408

Polyxena

409

Polyxene

410

Praxagora

411

Praxilla

412

Praxithea

413

Prokleia

414

Prokne

415

Prokris

416

Pronoë

417

Prote

418

Protogonia

419

Psamathe

420

Pylia

421

Pyrrha

422

Pythia

423

Rhene

424

Rhode

425

Rhodope

426

Rhoeo

427

Salamis

428

Sappho

429

Satyraea

430

Semele

431

Sidero

432

Siphis

433

Skarphe

434

Skotia

435

Skylla

436

Smyrne

437

Sostrate

438

Soteira

439

Soteria

440

Soteris

441

Sterope

442

Stheneboëa

443

Sthenele

444

Stratonika

445

Stratonike

446

Strymo

447

Taygete

448

Tekmessa

449

Telekleia

450

Telephassa

451

Telesilla

452

Thais

453

Thalassa

454

Theano

455

Thedora

456

Thelxepeia

457

Thelxinoë

458

Themisto

459

Theodora

460

Theonoë

461

Theope

462

Theophane

463

Theophania

464

Theophila

465

Theophile

466

Thessalonike

467

Theudora

468

Thisbe

469

Thoë

470

Thoösa

471

Thyone

472

Timaea

473

Timandra

474

Timo

475

Tryphena

476

Tryphosa

477

Tykha

478

Tykhe

479

Tyro

480

Xanthe

481

Xanthippe

482

Xeneia

483

Xeno

484

Xenokleia

485

Xenophile

486

Xenylla

487

Zerynthia

488

Zetha

489

Zeuxhippe

490

Zoë

491

Zopoura

492

Zopura

493

Zosima

494

Zosime