Evocation 6th level spells (1d7)

1d7 Spell

1

Blade Barrier (PHB pg.218)

2

Chain Lightning (PHB pg.221)

3

Contingency (PHB pg.227)

4

Heal (PHB pg.250)

5

Otiluke's Freezing Sphere (PHB pg.263)

6

Sunbeam (PHB pg.279)

7

Wall of Ice (PHB pg.285)